Krūts vēža pacientu atbalsta biedrība VITALiels paldies visiem pirmā onkoloģisko pacientu foruma dalībniekiem, organizētājiem un atbalstītājiem - Mums lieliski izdevās! Kopīgiem spēkiem Mums ir izdevies iekustināt onkoloģijas nozarē būtiskas pārmaiņas!

Latvijas onkoloģisko pacientu foruma
“Pret vēzi – kopā un bez bailēm”
REZOLŪCIJA

Ministru prezidentam K.Kariņam,
Veselības ministrei I.Viņķelei,
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai,
plašsaziņas līdzekļiem
Rīgā
2019.gada 4.oktobrī

Aicinām Ministru kabinetu, Saeimu un Veselības ministriju:

 • Sadarbojoties ar veselības aprūpes plānotājiem un īstenotājiem, kā arī pacientu organizācijām, sākt darbu pie jaunas, modernas onkoloģijas nozares attīstības stratēģijas izstrādes, jo nākamgad beidzas Saeimas un MK apstiprinātā “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāna 2017.-2020.gadam” darbība. Onkoloģijas attīstības stratēģijai jāaizsargā šī nozare no politisko partiju uzskatu mainības ar īpašu normatīvo aktu - Onkoloģijas likumu un jānodrošina:

  1. plānveidīgu finansējuma palielinājumu onkoloģijas nozares attīstībai ilgtermiņā, tuvinoties ES valstu vidējiem rādītājiem;

  2. mūsdienīgu vēža slimnieku diagnostiku, aprūpi un ārstēšanu, kompensējot jaunus efektīvus medikamentus, kas būtiski pagarina vēža slimnieku dzīvildzi un potenciāli tos izārstē, uzlabojot dzīves kvalitāti atbilstoši ES valstu vidējiem rādītājiem;

  3. sistemātisks atalgojuma pieaugums onkoloģijas nozarē strādājošajiem ārstiem un vidējam medicīnas personālam, lai novērstu mediķu izdegšanu un aizplūšanu no valsts, kā arī veicinātu jauno speciālistu vēlmi apgūt šo profesiju, lai nodrošinātu vēža slimniekiem iespēju saņemt kvalitatīvu diagnostiku, ārstēšanu, operācijas, rehabilitāciju u.c. aprūpi.

 • Sakārtot ārstēšanas vadlīniju sistēmu onkoloģijā, panākot, ka vienoti vēža ārstēšanas principi ir saistoši visiem ārstiem, ārstniecības iestādēm un pārējām iesaistītajām organizācijām.

 • Panākt, ka lēmumi par onkoloģisko pacientu ārstēšanas taktiku tiek pieņemti multidisciplināru konsīliju ietvaros, kā arī ārstēšanas taktikā tiek rekomendētas gan no valsts budžeta apmaksātās, gan jaunākās, šobrīd vēl neapmaksātās ārstniecības metodes.

 • Nodrošināt, lai valsts kompensējamo jauno onkoloģisko zāļu un ārstniecības metožu ieviešana būtu caurspīdīga un saprotama ikvienam un balstītos uz veselības tehnoloģiju novērtējumu un personalizētās medicīnas principiem, nevis aizkulisēs pieņemtiem subjektīviem lēmumiem. Jāpanāk skaidri, vienoti kritēriji, kā pacienti var saņemt efektīvus valsts kompensējamos medikamentus, modernas diagnostikas un ārstēšanas metodes, padarot šo procesu maksimāli vienkāršu, ātru un vēža slimniekiem draudzīgu. Šos lēmumus jāpieņem multidisciplinārai profesionālu ekspertu padomei nevis ierēdņiem.

 • Izveidot vienotu valsts vēža reģistru, jo bez sistemātiskas datu analīzes, kā tas ir šobrīd, nav iespējama onkoloģijas nozares plānošana, pareiza budžeta veidošana, izmaksu efektīva pacientu aprūpe un ārstēšana, kā arī tiek ierobežota zinātnes un pētniecības attīstība.

Latvijas sieviešu volontieru biedrības “Vita” vadītāja Irīna Januma

Labdarības fonda „Rozā vilciens” vadītāja Zinta Uskale

Kolorektālā vēža pacientu biedrības „EuropaColon Latvija” vadītājs Uldis Vesers

Prostatas vēža pacientu biedrības vadītājs Visvaldis Bergmanis

Biedrības „Soli priekšā melanomai” vadītāja Olga Valciņa


Foruma „Pret vēzi – kopā un bez bailēm” spilgtākie mirkļi pieejami šeit:
Galerija 1
Galerija 2
Galerija 3
Un ŠEIT visi foto vienkopus


Aicinām uz izglītojošām lekcijām un saviesīgām sarunām katra mēneša 3. trešdienā
Onkoloģijas centra konferenču zālē,
LOC poliklīnikas 1. stāvā, Rīgā, Hipokrāta ielā 4

Savā 25 gadu darbības jubilejas gadā biedrība "VITA" pateicās RAKUS Onkoloģijas centram, Latvijas onkologu associācijai, medmāsiņām, kā arī daudziem lektoriem, atbalstītājiem, savām dārgajām biedrenēm!


Šobrīd biedrības interneta vietne tiek pilnveidota, aktuālitātes pieejamas mūsu sociālajos tīklos: